۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ بهمن

نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منوي عموديمنوي عمودي
Collapse درباره اداره كلدرباره اداره كل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ساختار سازماني </span>ساختار سازماني
آشنايي با مدير
آشنايي با ادارات
آرمان راه آهن
منشور اخلاقي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مسافري</span>خدمات مسافري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه حركت قطار و تهيه بليت</span>برنامه حركت قطار و تهيه بليت
برنامه حركت قطارها
خريد از مراكز فروش
خريد اينترنتي بليت
موجودي بليت
امكانات ايستگاه هاي مسافري
شكايات، پيشنهادات و انتقادات
Collapse ايستگاه هاايستگاه ها
مقررات ايستگاه راه آهن
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> ايستگاه هاي اداره كل و خدمات ايستگاهي </span> ايستگاه هاي اداره كل و خدمات ايستگاهي
ايستگاه تهران
ايستگاه ري
شركت و نمايندگي هاي فروش
بار و توشه مسافر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حقوق مسافر</span>حقوق مسافر
شرايط استرداد بليت
استرداد بليت اينترنتي
شرايط پرداخت خسارت (جدول تاخيرات)
مفقود شدن بليت
لغو حركت قطار
مقررات صدور بليت نيم بها
چگونگي پرينت مجدد بليت
نمايش قطارها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قطارهاي حومه اي</span>قطارهاي حومه اي
قطارهاي حومه اي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات باري </span>خدمات باري
تعرفه هاي حمل بار
شركت هاي حمل بار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">موقعيت قطارها بر روي نقشه</span>موقعيت قطارها بر روي نقشه
موقعيت قطارهاي مسافري
موقعيت قطارهاي باري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قراردادها</span>قراردادها
پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور
مناقصات
مزايدات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آمار واطلاعات</span>آمار واطلاعات
نمودار ميزان مسافر جابجا شده
مسافر جابجا شده به تفكيك ماه
تعداد واگن بارگيري شده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مشاركت و سرمايه گذاري</span>مشاركت و سرمايه گذاري
راهنماي سرمايه گذاري
فرايند هاي اخذ مجوز
مصوبات هيات مديره
قوانين (مصوب مجلس شوراي اسلامي)
آيين نامه ها
ثبت درخواست سرمايه گذاري
استعلام ارزيابي فني
محور هاي 16 گانه سرمايه گذاري
دانلود كتاب
لينك هاي مرتبط
ارتباط با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سامانه اينترانت سازماني</span>سامانه اينترانت سازماني
راهنماي سامانه اينترانت سازماني (فيش حقوقي)
سامانه اينترانت سازماني
Collapse منو افقي 1منو افقي 1
صفحه اصلي
پرتال راه آهن
ارتباط با ما
Collapse منو افقي2منو افقي2
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خريد بليط قطار</span>خريد بليط قطار
خريد بليط قطار شركت رجاء
خريد بليط قطار شركت سفير ريل آسيا
خريد بليط قطارهاي فدك
ثبت و پيگيري شكايات
رديابي واگن
دولت الكترونيك و هوشمندسازي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آمار و اطلاعات</span>آمار و اطلاعات
تعاريف و توضيحات آماري
سالنامه آماري
ماهنامه آماري
آمار و عملكرد
گزارشات سازمان هاي بين المللي
ملاقات عموميکليه حقوق محتواي اين سايت متعلق به راه آهن جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
Powered by DorsaPortal